Задати питання
flag Судова влада України

Завдання та компетенція Солонянського районного суду

      Завдання суду ( ст.2 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”). Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.Повноваження суду ( ст.22 Закону України “ Про судоустрій і статус суддів ”). Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Місцевий загальний суд розглядає кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Підсудність окремих категорій справ місцевому суду, а також їх розгляду визначена процесуальним законом.

    Завданням суду є організаційне забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних, цивільних, адміністративних та інших судових справах, а також розгляд і вирішення звернень громадян на умовах і в порядку , передбаченому законодавством України.

      Напрямки (функції) діяльності суду :

      Відповідно до визначених законодавством України завдань суд забезпечує:
- здійснення правосуддя в кримінальних справах;
- здійснення правосуддя в цивільних справах;
- здійснення правосуддя в адміністративних справах;
- здійснення правосуддя в інших судових справах;
- розгляд і вирішення звернень громадян відповідно до компетенції суду, передбаченої законодавством України. 

 

Нормативно-правові засади діяльності